Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Wołomin, Ząbki, Kobyłka

Ubezpieczenie domu lub mieszkania oparte jest na umowie, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat wynikłych ze zdarzeń w niej określonych.

Oferta

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych obejmuje następujące rodzaje mienia:

  • dom jednorodzinny,
  • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
  • dom letniskowy,
  • dom w budowie
  • garaż lub inny budynek,
  • budowle i obiekty małej architektury (ogrodzenie, altana),
  • ruchomości domowe,

Ochrona z polisy obejmuje mury i stałe elementy konstrukcji. Istnieje także możliwość dodatkowego ubezpieczenia przedmiotów niestandardowych lub o wysokiej wartości.

Ubezpieczenie można zawrzeć w poniższym zakresie ochrony:

  • zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz nawalny, huragan, powódź, zalanie, przepięcie, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja;
  • kradzież z włamaniem lub rabunek;
  • assistance ASS: organizacja pomocy w nagłych wypadkach np. usługa hydraulika, elektryka, ślusarza itp.

Umowę można też zawrzeć w zakresie all risks, czyli dotyczy to wszystkich zdarzeń, które nie są wskazane w wyłączeniach w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Szczegółowy zakres ochrony zawsze znajduje się w umowie ubezpieczeniowej i ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Są tam również wymienione konkretne sytuacje, w których polisa nie zadziała (tzw. wyłączenia odpowiedzialności).

Maksymalne odszkodowanie może być równe sumie ubezpieczenia mieszkania, domu, nieruchomości. Nie może ono jednak nigdy przekroczyć wartości poniesionych szkód (zasadą jest, że na polisie mieszkaniowej nie możesz się wzbogacić).

Dlaczego warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Nieruchomość to często najcenniejsza rzecz, jaką posiadasz. Umowa ubezpieczeniowa zabezpiecza Cię finansowo przed stratami mogącymi wynieść kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Składka ubezpieczeniowa za solidne ubezpieczenie domu lub mieszkania lub innej nieruchomości, w skali roku nie będzie poważnym obciążeniem domowego budżetu.

Na jaki okres zawiera się polisę mieszkaniową?

Najczęstszym wariantem jest ochrona prze 12 miesięcy, ale niektóre towarzystwa oferują nawet ubezpieczenie 3-letnie.

Skontaktuj się z nami!

Strona korzysta z plików cookie. Warunki przechowywania oraz dostępu plików cookie możesz samodzielnie określić w swojej przeglądarce.

Nie pokazuj