Ubezpieczenie NNW (wypadkowe)

Wołomin, Ząbki, Kobyłka

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu codziennym i w pracy. Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia dopasowanie ochrony do potrzeb ubezpieczonego, na całym świecie i przez całą dobę.

Oferta

Polisa UBEZPIECZENIA NNW może zawierać możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczony może otrzymać:

 • całodobową ochronę życia i zdrowia przed skutkami wypadków w życiu codziennym i w pracy;
 • ochronę na całym świecie;
 • ochronę ubezpieczeniową współmałżonka/partnera oraz dzieci,
 • świadczenia dodatkowe m.in. pokrycie kosztów leczenia, czasowej niezdolności do pracy lub nauki, pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • ochronę również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów, w tym również sportów wysokiego ryzyka i wyczynowego uprawiania sportu.


W ramach UBEZPIECZENIA NNW ubezpieczonym może być dziecko w wieku przedszkolnym, szkolnym lub studiujące, tzw. NNW SZKOLNE.

Wypłata odszkodowania może nastąpić m.in. za:

 • złamania kości, oparzenia lub odmrożenia,
 • trwałe uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • refundację kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • czasową niezdolność do pracy lub nauki w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Polisa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportu.


Oferta zawiera szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością ochrony ubezpieczeniowej na całym świecie i za każdym razem jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań określonych przez ubezpieczonego.

Szczegółowy zakres ochrony zawsze znajduje się w umowie ubezpieczeniowej i ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Są tam również wymienione konkretne sytuacje, w których polisa nie zadziała (tzw. wyłaczenia odpowiedzialności).

Skontaktuj się z nami!

Strona korzysta z plików cookie. Warunki przechowywania oraz dostępu plików cookie możesz samodzielnie określić w swojej przeglądarce.

Nie pokazuj