Ubezpieczenie turystyczne

Wołomin, Ząbki, Kobyłka

Ubezpieczenie turystyczne (określane także jako ubezpieczenie podróżne) przeznaczone jest dla osób podróżujących prywatnie jak też służbowo za granicę oraz w Polsce.

Zapewnia przede wszystkim organizację i pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w razie choroby, bądź wypadku osoby ubezpieczonej. Ponadto pokrycie kosztów transportu medycznego, w tym transportu do Polski. Dodatkowo można rozszerzyć umowę ubezpieczenia o możliwość wypłaty świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NNW). Ponadto zakres może być rozszerzony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), ubezpieczenie bagażu, bardzo szeroki zakres usług Assistance.

Przed wyborem ubezpieczenia turystycznego należy określić dokładnie własne potrzeby oraz charakter samego wyjazdu.

Oferta

Polisa w czasie PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH może zawierać:

 • ubezpieczenie od jednego dnia do roku,
 • niższe ceny ubezpieczeń dla wyjazdów rodzinnych,
 • ubezpieczenie ważne na terenie Europy lub całego świata, w tym USA,
 • pokrycie kosztów leczenia i powrotu do zdrowia nie gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą nawet do 1 200 000 zł,
 • 24-godzinną, polskojęzyczną pomoc w podróży,
 • możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji z lekarzem 24h na dobę,
 • pokrycie kosztów transportu do Polski po udzieleniu pomocy medycznej za granicą,
 • możliwość wypłaty świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • szeroki zakres usług assistance m.in. kierowcę zastępczego, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc tłumacza, opiekę nad dziećmi, pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej,
 • możliwość wykupienia assistance komunikacyjnego na czas urlopu.

Polisa może zostać rozszerzona o OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu oraz o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, np narciarstwo , snowboard, sporty wodne itp.
 • wykonywania pracy za granicą, podróże służbowe, delegacje,
 • zaostrzenia objawów choroby przewlekłej,
 • wyczynowego uprawiania sportu.

Polisa w czasie PODRÓŻY KRAJOWYCH może zawierać:

 • ochronę ubezpieczeniową 24h na dobę,
 • wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (NNW) o szeroką gamę świadczeń dodatkowych, m.in. koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • usługi assistance, m.in. organizacja wizyty lekarskiej, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, opiekę i transport dzieci do miejsca zamieszkania, organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczamy ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu,
 • odpowiedzialność cywilną OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu.


UBEZPIECZENIE DLA NARCIARZY

Polisa działa 24h na dobę:

 • pokrywa koszty leczenia w wyniku wypadków powstałych podczas uprawiania narciarstwa lub snowboardingu,
 • zapewnia opiekę zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych,
 • umożliwia dowolny wybór zakresu i sum ubezpieczenia,
 • pokrywa koszty ratownictwa i poszukiwań,
 • w ramach odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty związane z np. zniszczeniem sprzętu, kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez nas innego użytkownika stoku ,
 • daje możliwość wypłaty odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (m.in. nart do uprawiania narciarstwa, desek do uprawiania snowboardu),
 • ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie dla osób wyczynowo uprawiających sport.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia w tym o wyłączeniach odpowiedzialności znajdują się w umowie i ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Skontaktuj się z nami!

Strona korzysta z plików cookie. Warunki przechowywania oraz dostępu plików cookie możesz samodzielnie określić w swojej przeglądarce.

Nie pokazuj